loading

Daima Yanınızdayız

Organizasyon Güvenlik Hizmetleri

Her türlü yasal toplantı, konser, eğlence, spor, gösteri, film ve dizi çekimi ve diğer sosyal etkinliklerde geçici özel güvenlik hizmetlerini sağlar. Bu konuda alınması gerekli izin belgeleri konusunda danışmanlık yapar. Her türlü sosyal etkinliklerde, geçici elektronik geçiş izleme ve kontrol sistemleri kurar ve işletir.