loading

Daima Yanınızdayız

Güvenlik Danışma Hizmetleri

5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, alınması zorunlu özel güvenlik personeli bulundurmaya yönelik izin belgesi işlemleri resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde takip edilir.

Bina ve tesislerin, can ve mal güvenliğine yönelik risk değerlendirmesi yapılarak, koruma ve güvenlik planları ile acil durum eylem planları hazırlanır. Resmi kurum ve kuruluşlara bildirimlerde bulunulur.